Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
Kontakt


Biznes plan PizzeriiPrzedmiotem inwestycji tego biznes planu jest pizzeria, która zajmować będzie się produkcją, sprzedażą oraz dowozem produktów konsumpcyjnych do klienta.

Zawartość biznes planu:
- forma organizacyjna i prawna
- charakterystyka struktury organizacyjnej
- przedmiot działalności
- charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym: przedmiot inwestycji, nakłady rzeczowo-finansowe, opis techniczny, reklama
- etapy rozpoczęcia działalności
- organizacja procesu produkcyjnego, technologicznego, pracy
- ocena sytuacji rynkowej
- szacowanie potencjalnego popytu z określeniem grup odbiorców
- analiza danych ankietowych
- analiza konkurencji
- czynniki ryzyka
- plan finansowy przedsięwzięcia
- nakłady na majątek trwały
- źródła finansowania
- zapotrzebowanie na majątek obrotowy
- prognoza kosztów (m.in. koszty materiałów bezpośrednich, towarów, sprzedaży, amortyzacja)
- prognoza sprzedaży, rachunku zysku i strat, przepływów środków pieniężnych (cash flow), bilansu
- ocena efektywności inwestycji
- analiza wskaźnikowa (m.in. wskaźnik płynności ogólnej, szybki, zadłużenia, finansowania majątku przedsiębiorstwa kapitałem własnym, obrotowość aktywów i zapasów, wskaźniki pokrycia majątku trwałego i kapitału pracującego, rentowność sprzedaży, rentowność kapitału - ROA i ROE, dźwignia finansowa)
- okres zwrotu
- stopa zawrotu na inwestycji
- zaktualizowana wartość netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
- analiza wrażliwości progu rentowności (BEP)

Liczba stron projektu: 42


Tagi: przykładowy biznes plan, struktura organizacyjna, analiza rynku, źródła finansowania, koszty, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, ocena efektywności inwestycji, analiza wskaźnikowa, dźwignia finansowa, IRR, NPV, ROS, ROA, ROE, zaktualizowana wartość netto,
Dostęp do tego biznes planu kosztuje 30 zł.

Aby pobrać biznes plan na dysk należy dokonać płatności na wyżej wymieniąną sumę.

Jeśli dostęp do pliku został opłacony, kliknij w link przesłany na Twój email, aby pobrać plik na dysk.

Dostępu do tego pliku nie można aktywować kodem z SMSa.

Szukasz tańszego biznes planu? Zobacz pozostałe biznes plany, które są dostępne na stronie. Po wysłaniu SMS aktywujesz dostęp aż do 3 biznes planów oznaczonych w spisie jako (SMS).

Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni