Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
Kontakt


Biznes plan PizzeriiPrzedmiotem inwestycji tego biznes planu jest pizzeria, która zajmować będzie się produkcją, sprzedażą oraz dowozem produktów konsumpcyjnych do klienta.

Zawartość biznes planu:
- forma organizacyjna i prawna
- charakterystyka struktury organizacyjnej
- przedmiot działalności
- charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym: przedmiot inwestycji, nakłady rzeczowo-finansowe, opis techniczny, reklama
- etapy rozpoczęcia działalności
- organizacja procesu produkcyjnego, technologicznego, pracy
- ocena sytuacji rynkowej
- szacowanie potencjalnego popytu z określeniem grup odbiorców
- analiza danych ankietowych
- analiza konkurencji
- czynniki ryzyka
- plan finansowy przedsięwzięcia
- nakłady na majątek trwały
- źródła finansowania
- zapotrzebowanie na majątek obrotowy
- prognoza kosztów (m.in. koszty materiałów bezpośrednich, towarów, sprzedaży, amortyzacja)
- prognoza sprzedaży, rachunku zysku i strat, przepływów środków pieniężnych (cash flow), bilansu
- ocena efektywności inwestycji
- analiza wskaźnikowa (m.in. wskaźnik płynności ogólnej, szybki, zadłużenia, finansowania majątku przedsiębiorstwa kapitałem własnym, obrotowość aktywów i zapasów, wskaźniki pokrycia majątku trwałego i kapitału pracującego, rentowność sprzedaży, rentowność kapitału - ROA i ROE, dźwignia finansowa)
- okres zwrotu
- stopa zawrotu na inwestycji
- zaktualizowana wartość netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
- analiza wrażliwości progu rentowności (BEP)

Liczba stron projektu: 42


Tagi: przykładowy biznes plan, struktura organizacyjna, analiza rynku, źródła finansowania, koszty, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, ocena efektywności inwestycji, analiza wskaźnikowa, dźwignia finansowa, IRR, NPV, ROS, ROA, ROE, zaktualizowana wartość netto,

Aby pobrać plik wpisz kod:

Aby otrzymać kod dostępu wyślij SMS o treści HPAY.BIZNESPLAN pod numer 91055

Koszt przesłania wiadomości SMS to 12.30 zł brutto.

Po wprowadzeniu kodu aktywujesz dostęp do 3 biznes planów ze strony www.biznes-plan.org. Sam wybierasz, które pliki chcesz pobrać. Na wykorzystanie kodu z SMS masz aż 365 dni.

Usługa SMS obsługiwana jest przez firmę HomePay Sp. z o.o. i dostępna jest we wszystkich polskich sieciach komółrkowych.
W przypadku braku SMSa zwrotnego z kodem należy skontaktować się z biurem obsługi klienta HomePay poprzez reklamacje płatnoœci/a> lub telefonicznie: +48 22 266 85 25/24.
Regulamin płatności SMS Premium

Jeżeli napotkasz problemy z korzystaniem z serwisu www.biznes-plan.org przejdź do Pomocy. W przypadku pytań i sugestii skontaktuj się z nami.

Usługa SMS dostępna jest we wszystkich polskich sieciach GSM. Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay.pl (Regulamin usługi SMS).
Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni