Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
KontaktBiznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomościPrzedmiot działalności spółki Invest-Home z o.o. jest: prowadzenie procesu inwestycyjnego, realizacja produkcji budowlanej, projektowej i pomocniczej, obrót lokalami, zarządzanie nieruchomościami.

Zawartość biznes planu:

- historia spółki
- stan prawny i stosunki własnościowe
- struktura organizacyjna
- zatrudnienie
- majątek firmy
- opis przedmiotu działalności spółki
- sprzedaż i rynki zbytu
- sezonowość sprzedaży
- stosowane metody i techniki marketingowe
- charakterystyka konkurencji
- dostawcy
- rachunek wyników
- koszty w układzie rodzajowym
- przepływy pieniężne - cash flow
- bilans
- analiza wskaźnikowa (wskaźnik płynności, zadłużenia, rentowności)
- analiza strategiczna i strategia - analiza swot (ocena punktowa - mocne i słabe strony, szanse i  zagrożenia)
- pozycja strategiczna przedsiębiorstwa
- prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego (wskaźnik potencjału strategicznego, atrakcyjność strategiczna przedsiębiorstwa, prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego)
- misja strategiczna
- cele strategiczne
- plan strategiczny - oferta, nakłady na strategię, koszty i źródła finansowania
- prognoza sprzedaży
- prognoza kosztów
- strategiczny model ekonomiczno-finansowy (rachunek zysków i strat, bilans)
- okres zwrotu nakładów
- wartość bieżąca netto inwestycji NPV
- wewnętrzna stopa zwrotu IRR
- próg rentowności BEP
- wskaźnik pewności zwrotu nakładów, przepływów, sprzedaży, zintegrowany wskaźnik pewności, zintegrowany wskaźnik ryzyka, wskaźnik bezpieczeństwa ekonomicznego
- analiza wskaźnikowa - wskaźnik płynności bieżącej, szybki, wskaźnik operacyjności, rentowność netto i brutto, kapitału własnego ROE, aktywów ROA, wskaźnik ogólnego zadłużenia, rotacji należności, pokrycia obsługi długu

Liczba stron projektu: 45


Tagi: przykładowy biznes plan, struktura organizacyjna, sprzedaż, marketing, rachunek wyników, koszty, cash flow, bilans, analiza wskaźnikowa, analiza strategiczna, analiza swot, NPV, IRR, BEP, analiza wskaźnikowa, ROA, ROE, bilans,
Usługa chwilowo niedostępna.

Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni