Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
KontaktPlanowanie i Biznes Plan

Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie  prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia  wysokich dochodów lub zysków. Podstawowym zadaniem planowania  w firmie jest wyszukiwanie okazji i prowadzenie analizy oraz dokonywanie oceny i wyboru różnorodnych propozycji wprowadzenia  na rynek własnej produkcji lub świadczonych usług.

Tutaj znajdziesz przykładowe biznes plany

Biznes Plan jest formą szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania określającego dlaczego   i jak przedsiębiorstwo  może osiągnąć szczegółowe cele lub inaczej : jak powinno realizować założone zadania.

Po przygotowaniu planu kierownictwo musi dostosować strategie zarządzania firmą do konkretnych działań.  Personel kierowniczy, zainteresowani inwestorzy i inni muszą wiedzieć w jaki sposób kierownictwo wykorzystywać będzie pieniądze i zasoby będące w jego dyspozycji dla  osiągnięcia założonych celów. Kierownictwo firmy odpowiedzialne jest w pierwszej kolejności za zapewnienie  rozwoju biznesu w przyszłości. Wymagania te powinny być zawarte w elementach składowych planu, nie powinny one wynikać ze zwykłego przypadku. Jeżeli rozpoczynamy działalność w biznesie  to Biznes Plan powinien być pomocny w firmie w określeniu koncepcji, ocenie konkurencji, określeniu ryzyka oraz w oszacowaniu kosztów.

Skrócona wersja Biznes Planu nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako synteza biznesu dla inwestorów  inicjujących działania. Inwestorzy, z którymi zawarliśmy porozumienie, mogą być zainteresowani otrzymaniem koncepcji całościowego (kompleksowego)  ujęcia Biznes Planu. Zakres i wzajemne sekwencje Biznes Planu oraz ich różnorodność uzależniona jest w zasadzie od złożoności biznesu.

Podstawowe części Biznes Planu

Każdy Biznes Plan zawiera szereg podstawowych części składowych. Poza tym powinien on dawać odpowiedzi na pytania :

GDZIE biznes będzie lokowany ?

DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?

JAK scharakteryzować środki przedsiębiorstwa i jakie będzie ich wykorzystanie w planie ?

KIEDY biznes zostanie osiągnięty ?

KTO ponosić będzie personalną działalność za osiągnięcie celów i podstawowych zadań biznesu ?

CO chcemy otrzymać, jakie przewidujemy koszty i źródła finansowania ?

Cel opracowania Biznes Planu

Podstawowym celem opracowania Biznes Planu jest dostarczenie jej odpowiedniego przewodnika ( dokumentu ), który krok po kroku doprowadzi ją poprzez wszystkie działania niezbędne do realizacji założonych celów.

Przewodnik ten ma pomóc firmie w:

1. analizie obecnie prowadzonego biznesu

2. opracowaniu koncepcji, z uwzględnieniem własnych możliwości i ograniczeń występujących na starcie w nowym biznesie

3. przygotowaniu planu rozwojowego ( przyszłości ) firmy

4. ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych

5. opracowaniu szczegółowego planu badań i działań marketingowych, w tym promocyjnych

6. przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmyPliki do pobrania
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni