Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
KontaktBiznes plan firmy kurierskiejFirma będąca przedmiotem projektu jest spółką jawną, która zajmuje się usługami transportowymi i spedycyjnymi na terenie całego kraju. Realizowane są przesyłki drobnicowe, miejskie, ekspresowe oraz specjalne – na życzenie klienta.

Składowe biznes planu:

- streszczenie projektu przedsięwzięcia
- charakterystyka przedsiębiorstwa (powstanie, historia i siedziba firmy)
- przedmiot działalności
- uzasadnienie dla inwestycji
- analiza SWOT
- strategia przedsiębiorstwa: misja i wizja
- cele strategiczne (krótkoterminowe i długoterminowe)
- plan marketingowy
- charakterystyka produktu
- odbiorcy, konkurencja i ceny
- dystrybucja
- promocja
- plan działalności operacyjnej, w tym nakłady inwestycyjne
- zaopatrzenie
- plan i struktura zatrudnienia
- założenia polityki personalnej i kadrowej
- zestawienie niezbędnych środków trwałych
- początkowe nakłady na środki trwałe
- miesięczny i roczny plan ilościowy  dostarczonych przesyłek dla I roku
- roczny plan wartościowy sprzedaży
- roczny plan kosztów produkcji bez amortyzacji i kosztów finansowych
- plan ilościowy zużycia opakowań
- roczny plan wartościowy zużycia opakowań
- wyposażenie firmy
- koszty materiałów biurowych
- bilans
- rachunek wyników
- harmonogram spłaty kredytu
- NPV (bieżąca wartość netto)
- analiza wskaźnikowa
- wnioski i podsumowania

W sumie: 26 stron


Tagi: przykładowy biznes plan, analiza swot, plan marketingowy, koszty, bilans, rachunek wyników, harmonogram spłaty kredytu, NPV, analiza wskaźnikowa,
Usługa chwilowo niedostępna.

Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni