Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
KontaktBiznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będzie:
1. udzielanie podatnikom porad oraz wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych
2. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
3. prowadzenie ewidencji przychodu
4. wypełnianie zeznań rocznych PIT-36, PIT-37 oraz przygotowywanie podań i druków dla ZUS i US.

Forma prawna funkcjonowania firmy: indywidualna działalność gospodarcza.

Na biznes plan składają się:
- charakterystyka i cel działalności firmy
- charakterystyka przedsiębiorcy i pracownika
- analiza finansowa przedsiębiorstwa, a w niej między innymi: koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej, wymagane nakłady inwestycyjne, miesięczne koszty stałe firmy, jednostkowy koszt zmienny, szacowana cena jednostkowa, prognozowany zysk z działalności, cykl życia usługi, zapotrzebowanie firmy na kapitał obrotowy, kształtowanie się progu rentowności, wartościowy oraz procentowy próg rentowności, punkt opłacalności, koszty stałe, koszty zmienne, a także kształtowanie się przychodów przy różnych poziomach usług, kształtowanie się progów rentowności i punktu opłacalności w zależności od zmian ceny sprzedaży, kosztów stałych i zmiennych, margines bezpieczeństwa, harmonogram leasingu operacyjnego, harmonogramy spłaty kredytu, amortyzacja, dźwignia operacyjna
- analiza ekonomiczna: rachunek wyników (zysków i strat), przepływy pieniężne (cash flow), bilans, analiza wskaźnikowa, wskaźniki płynności, zadłużenia oraz wskaźniki rentowności
- NPV - aktualna (bieżąca) wartość netto inwestycji
- IRR - wewnętrzna stopa zwrotu
- rynek i marketing: opis rynku, określenie niszy, konsumenta oraz konkurencji
- marketing mix
- strategia rozwoju firmy - cel i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa
- analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)
- źródła finansowania przedsiębiorstwa

Ilość stron: 52


Tagi: IRR, NPV, cash flow, wskaźniki finansowe, marketing mix, dźwignia operacyjna, próg rentowności, harmonogram spłaty kredytu,
Usługa chwilowo niedostępna.

Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni