Strona główna
Gotowe biznes plany


Pomoc
KontaktBiznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hostingFirma będąca przedmiotem biznes planu działa jako spółka z o.o.

Zakres działania firmy:

- dostarczanie usług internetowych, a w szczególności kompleksowych rozwiązań związanych z handlem elektronicznym (e-commerce)
- promocja i reklama internetowa
- zakładanie wirtualnych serwerów i kont poczty elektronicznej (e-mail),
- rejestracja domen

Elementy projektu:

- streszczenie projektu przedsięwzięcia
- profil i zakres działania firmy
- zamierzenia na przyszłość
- struktura majątku trwałego firmy
- źródła finansowania inwestycji
- atuty przedsiębiorstwa
- cele i zasady działania
- analiza strategiczna metodą SWOT - ocena możliwości, zagrożeń, silnych i słabych stron
- pozycja strategiczna
- wybór i wdrożenie strategii
- plan techniczny z opisem wyrobu i usług
- technologia produkcji, usług i jej poziom
- zdolności produkcyjne i usługowe
- majątek trwały
- koszty produkcji i usług (koszty stałe, zmienne i jednostkowy koszty zmienne)
- plan marketingowy z założeniami
- analiza rynku
- produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (w szt.) oraz prognoza popytu
- strategia cen
- strategia marketingowa, dystrybucji, promocji i reklamy
- plan organizacyjny
- zasoby ludzkie
- koszty zatrudnienia
- plan finansowy z założeniami
- rachunek wyników
- bilans
- przepływy pieniężke (cash flow)
- próg rentowności - BEP
- analiza wskaźnikowa
- ocena efektywności inwestycji - NPV
- wnioski

Dodatkowo tabele z załącznikami:

- popyt, ceny oraz sprzedaż wyrobów i usług
- zestawienie kosztów działalności
- inwestycje i aport rzeczowy
- harmonogram finansowania inwestycji
- rachunek zysków i strat – okresowo
- rachunek zysków i strat - narastająco
- bilans
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych – narastająco
- próg rentowności
- analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, operacyjności, wg DuPonta)
- struktura majątku firmy
- struktura kosztów
- efektywność inwestycji

Łącznie: 40 stron


Tagi: przykładowy biznes plan, źródła finansowania inwestycji, analiza swot, majątek trwały, koszty, marketing, rachunek wyników, bilans, cash flow, próg rentowności, analiza wskaźnikowa, NPV, plan marketingowy, analiza rynku,
Usługa chwilowo niedostępna.

Sprawdź też:
- Biznes plan agencji reklamowej
- Biznes plan biura doradztwa podatkowego (finansowego)
- Biznes plan firmy branży internetowej - e-commerce, reklama internetowa, hosting
- Biznes plan firmy kurierskiej
- Biznes plan kafejki internetowej
- Biznes plan klubu bilardowego (pubu)
- Biznes plan pensjonatu i restauracji
- Biznes plan Pizzerii
- Biznes plan przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
- Biznes plan siłowni